Tarkan Reklam  Tarkan Reklam - Tabela, Dijital Baskı, Matbaa ve Promosyon Hizmeleri

Kartela

Kartela Basımı ve Hazırlaması

Üretim firmalarının numune kartelaları, matbaa baskıları ile hazırlanıp bir araya getirilir.