Fatura-İrsaliye-Basımı

Fatura Nedir ?

Fatura, her işletmenin olmazsa olmazı, işletme açıldıktan sonra yapılan ilk iş olarak hazırlanan, hak ettiğiniz parayı belgelemenizi sağlayan ticari bir evraktır. Fatura olmadan iş yapılamaz, işletme yürütülemez. İş yoğunluğuna göre zaman zaman bitince tekrar yaptırılması gereken faturalar dilediğiniz tasarımlarla, kurumsal renk ve kimliğinize uygun olarak Tarkan Reklam'ın tecrübeli grafikerleri tarafından hazırlanmaktadır.

Fatura basımı ciddi bir iş olup, maliye onayı gerektirmektedir.

İrsaliye Nedir ?

İrsaliye, sattığınız malı müşterinize gönderirken, sevk esnasında ürünlerle birlikte bulunması gereken eşya listesidir. Faturalama öncesi bir çok işletme irsaliye düzenleyerek ürünlerini sevk eder, karşı taraf kabul ettikten sonra bu irsaliyeler faturaya dönüştürülür. Otokopili irsaliye baskılarınız için iletişime geçebilirsiniz.

Tahsliat Makbuzu Nedir ?

Tahsilat makbuzu, ürünleri irsaliye ile gönderip, faturaladıkatan sonra en güzel kısım olan para alma esnasında kullanılan otokopili evraktır. Parayı tahsil ettiğinize dair karşı tarafa imzalı bir şekilde vereceğiniz evraktır. 

Fatura ve irsaliye ve tahsilat makbuzu dışında, sipariş formları, talep formları, kantar fişleri de otokopili baskılar arasında yer alı.

Otokopi Nedir ?

Otokopi, yazılan yazıyı bir alt sayyfaya da geçiren, bir şeyi iki kere ya da üç kere yazmaya engel olmaya yarayan karbon kağıt mantığıyla çalışan mekanizmadır. Faturalar, irsaliyeler, tahsilat makbuzları, sipariş formları, kantar fişleri vb.. basılı evraklar genellikle iki nüsha, üç nüsha veya dört nüsha olarak talebe göre otokopili olarak basılırlar.